Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy przechowanie RSM w Magazynie Nawozów Płynnych w Dobrym Mieście.

Jesień jest dobrym momentem aby w korzystnych cenach kupić nawozy azotowe. Jedną z propozycji na rynku jest wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano–mocznikowego RSM.

Wielu rolników przekonało się już do zalet stosowania tego nawozu. Problemem może być magazynowanie RSM w okresie zimowym. Ze względu na swoje silne właściwości utleniające RSM powinien być przetrzymywany w zamkniętych, odpornych na korozję zbiornikach z odpowietrzeniem. Okres zimowy, charakteryzujący się temperaturami poniżej 0oC powoduje krystalizację RSM 32%. Aby tego uniknąć konieczne jest obniżenie zawartości azotu w magazynowanym roztworze do 28%, rozcieńczając go wodą do gęstości 1,28 kg/dm3, albo zakup gotowego roztworu RSM 28%.

Agrochem dysponuje zbiornikami Zakładów Azotowych Puławy o objętości V-25 m3 i V-50 m3, które udostępnia na zasadzie najmu swoim klientom. Zbiorniki posadowione są w zainteresowanych tą formą współpracy gospodarstwach wielkotowarowych i punktach handlowych.

Inną propozycją jest przechowanie RSM w Bazie Nawozów Płynnych w Dobrym Mieście. Klient może zakupić RSM w sezonie jesiennym z możliwością dostawy z naszego magazynu w wybranym przez siebie terminie, nie dłuższym jednak niż do 31 marca następnego roku.

Jesteśmy dobrze przygotowani logistycznie. Samochody ze specjalistycznymi cysternami dostarczą nawóz zawsze na czas.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji.     Telefon: 89 615 18 61 w. 25