Zarząd Agrochem" Sp. z o.o. informuje, że dnia 20 grudnia 2017 roku uzgodniony i podpisany został Plan połączenia Spółek "Agrochem Puławy" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach i Agrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

 

 

              

Plan połączenia spółek