Blendingi Agrochem Dobre Miasto są nowoczesnymi nawozami zapewniającymi harmonijny rozwój roślin, który w efekcie zaowocuje dużym plonem o pożądanej jakości.

Amofosmag NPK(CaMgS) 4-14-14-(5-2-9) jest nawozem mineralnym zawierającym azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę. Zawartość wapnia podwyższa wartość użytkową tego nawozu. Wysoka zawartość fosforu do potasu kwalifikuje ten nawóz do stosowania na gleby ubogie w fosfor przyswajalny dla roślin i pod rośliny wymagające dużo fosforu w porównaniu do pozostałych składników. Proporcja fosforu do potasu (1:1) kwalifikuje ten nawóz w szczególności pod uprawę zbóż. W nawożeniu użytków zielonych zawartość w nawozie magnezu i siarki wydatnie poprawia jakość paszy dla przeżuwaczy.

 

4% 

N

Azot całkowity w formie amonowej

14% 

P₂O₅

Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych

3,5% 

P₂O₅

Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2% 

P₂O₅

Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

14% 

K₂O

Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

5% 

CaO

Tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie

2% 

MgO

Tlenek magnezu całkowity

9% 

SO₃

Trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

 

WŁAŚCIWOŚCI

Amofosmag NPK(CaMgS) 4-14-14-(5-2-9) jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym powstałym w wyniku mechanicznego zmieszania nawozów typu WE:

- nawozu NP z magnezem i siarką zawierającego fosforyt częściowo rozłożony, typ B.2.1,

- chlorku potasu, typ A.3.3

Mieszanina wykazuje równomierny skład granulometryczny, co zapewnia dobre właściwości rozsiewne, o następującej zawartości składników zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej.

 

Mikroelementy: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Zawartość 5% wapnia (CaO) w nawozie podnosi jego wartość nawozową.

 

STOSOWANIE

Amofosmag NPK(CaMgS) 4-14-14-(5-2-9) jest typowym nawozem przedsiewnym. Po wysiewie na rolę należy zmieszać go z glebą. Na użytki zielone nawóz ten można stosować wczesną wiosną bądź po kolejnych wypasach pastwiska bez konieczności bronowania.

 

DAWKI

Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w nawozie Amofosmag NPK(CaMgS) 4-14-14-(5-2-9) jest fosfor. Wielkość dawek należy zatem określać według potrzeb fosforowych nawożonych roślin z uwzględnieniem zasobności gleby w fosfor przyswajalny.

 

Podane w tabeli dawki nawozu są orientacyjne i należy je modyfikować według wielkości spodziewanego plonu. Po zastosowaniu zalecanych dawek nawozu Amofosmag NPK(CaMgS) 4-14-14-(5-2-9) niezbędne jest uzupełniające, pogłówne stosowanie azotu według wymagań uprawianych gatunków roślin.

 

Przykładowe dawki nawozu Amofosmag NPK(CaMgS) 4-14-14-(5-2-9) pod rośliny uprawy polowej: 

 

Gatunek uprawianej roślinyDawka nawozu kg/ha
Zboża ozime 250 – 450
Zboża jare 200 – 400
Rzepak ozimy 300 – 500
Rzepak jary 200 – 400
Kukurydza na ziarno 250 – 500
Kukurydza na silos (zielonka) 250 – 450
Buraki cukrowe (na oborniku) 300 – 550
Ziemniaki – odmiany wczesne (na oborniku) 200 – 400
Ziemniaki – odmiany późne (na oborniku) 250 – 500

Podane dawki nawozu są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

 

PAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT

Nawóz pakowany jest w worki polietylenowe wentylowe 50kg na paletach lub luzem oraz kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg.

 

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw - worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Nawóz można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed działaniem opadów atmosferycznych.